Przejdź do strony
IntraDOK

IntraDOK

Przetwarzaj swoje dokumenty w Elektronicznym Systemie Obiegu Dokumentów

IntraDok jest nowoczesnym rozwiązaniem informatycznym, umożliwiającym przetwarzanie dokumentów papierowych do postaci elektronicznej, ich przechowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie. Zapewnia ergonomiczny i intuicyjny interfejs użytkownika dostępny przez przeglądarkę WWW. Umożliwia automatyzację oraz usprawnienie procesu obsługi elektronicznego obiegu dokumentów lub spraw w ramach realizowanych procesów biznesowych. Jest rozwiązaniem wspierającym proces świadczenia e-Usług oraz nowoczesną wymianę korespondencji.

System może być zainstalowany na zasobach udostępnionych przez Klienta lub dostarczony wraz z niezbędnymi serwerami.

Szybkie i intuicyjne procedowanie dokumentów Twojej organizacji

Skontaktuj się z nami

tel. +48 32 33 25 500

Rafał Stefanowski
Dyrektor handlowy
tel: +48 32 3328 309 | email: r.stefanowski@wasko.pl

Marek Kołton
Menadżer Produktu
tel : +48 32 757 4095 | email: m.kolton@wasko.pl

Łukasz Warzecha
Dyrektor ds. Produkcji, Wdrożeń i Utrzymania Oprogramowania
tel: +48 32 757 4094 | email: l.warzecha@wasko.pl

Efektywna kontrola procesu obsługi spraw i dokumentów

IntraDok jest Elektronicznym Systemem Obiegu Dokumentów, który zapewni usystematyzowaną i skuteczną wymianę dokumentów pomiędzy użytkownikami oraz przyniesie wymierne korzyści w postaci obniżenia nakładu czasu i kosztów ponoszonych na obsługę dokumentacji.

Wdrożenie intraDok przeniesie Twoją instytucję na wyższy poziom organizacyjny i zapewni możliwość obsługi kancelaryjnej dokumentów w Twojej organizacji.

System spełnia krajowe regulacje prawne w zakresie obsługi dokumentów elektronicznych.

Funkcjonalności systemu IntraDOK:

Dokumenty i Sprawy będą przechowywane i procedowane elektronicznie. Wszystkie będą łatwo dostępne dla uprawnionych, jednocześnie zabezpieczone przed niepowołanym lub zbyt szerokim dostępem - zgodnie ze zdefiniowanymi uprawnieniami, użytkowników. Wszystkie zmiany wprowadzane przez użytkowników zostaną odnotowane w historii operacji.

Dekretacja, akceptacja, opiniowanie dokumentów będą odbywały się szybko, a w wielu wypadkach będzie możliwa automatyzacja tych czynności – otrzymasz mechanizm do samodzielnego, błyskawicznego definiowania rutynowych ścieżek akceptacji.

Elektroniczne formularze definiowane za pomocą wbudowanego, wizualnego edytora pozwolą przechować, uporządkować i wyszukiwać dodatkowe metadane specyficzne dla dokumentów wybranych kategorii np. opisu merytorycznego faktury, dokumentu zapotrzebowania, zamówienia czy umowy.

Szablony dokumentów zdefiniowane w intraDok umożliwią przygotowanie ostatecznej postaci dokumentu - gotowego do wydrukowania lub udostępnienia jako plik PDF albo MS Word.

Asystent Dnia w przejrzystej formie przedstawi wszystkie czynności zlecone do realizacji. Pozwoli na ich natychmiastową realizację, podpowiadając odpowiedni w danej sytuacji zestaw operacji do wykonania.

Podpis elektroniczny Otrzymasz możliwość składania i weryfikacji podpisów cyfrowych oraz podpisów z wykorzystaniem profilu zaufanego bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania.

Integracja z platformą ePUAP intraDok automatycznie pobierze dokumenty ze skrytek ePUAP. Odpowiedzi na pisma trafią wprost do skrytek odbiorców, a urzędowe potwierdzenia odbioru i urzędowe potwierdzenia przedłożenia zostaną automatycznie dołączone do akt sprawy.

Optymalizacja procesów biznesowych (Work Flow) Obowiązujące procedury zostaną zautomatyzowane, a użytkownicy będą podejmowali wyłącznie kluczowe decyzje. Czas potrzebny na realizację typowych zadań ulegnie skróceniu.

Monitorowanie sposobu oraz terminowości realizacji zadań pozwoli na weryfikację pracy użytkowników w zakresie podejmowanych decyzji. Mechanizmy eskalacji pozwolą na podjęcie działań zanim zadania ulegną przeterminowaniu. Kadra menadżerska otrzyma wyczerpującą informację na temat przebiegu oraz czasu trwania procesów, z podziałem na etapy realizacji.

Kontakty zapewniają możliwość łatwego wyszukania całej korespondencji wymienianej z wybranym podmiotem. Oszczędzi czas konieczny na rejestrację dokumentu. Na bieżąco aktualizowane wpisy adresowe będą dostępne dla wszystkich użytkowników w tym samym czasie. Jeżeli posiadasz już bazę adresową, prowadzoną w innym systemie, zaoferujemy Ci możliwość jej wykorzystania poprzez integrację i uwspólnienie z bazą intraDok lub zaimportowanie z niej danych.

Automatyczne rozpoznawanie treści (OCR) Dopóki treść zeskanowanego dokumentu nie zostanie przetworzona, pozostanie on dla systemu teleinformatycznego jedynie obrazkiem. Mechanizm automatycznego rozpoznawania treści dostarczy dodatkowych możliwości wyszukiwania dokumentów oraz pozwoli cytować obszerne fragmenty tekstu pism źródłowych bez konieczności ich żmudnego przepisywania.

intraDok Mobile
Gdy będziesz w terenie Twój telefon lub tablet, wyposażony w aparat fotograficzny i aplikację mobilną, pozwolą na zarejestrowanie i zadekretowanie dokumentów. Będziesz miał również możliwość zapoznania się z pilnymi dokumentami bez konieczności uruchamiania komputera. Ważne dla Ciebie dokumenty będziesz mógł pobrać na swój telefon, żeby pozostały dostępne nawet wtedy, gdy nie będziesz miał dostępu do Internetu.

Zastępstwa nie będą wymagały od użytkowników wzajemnego udostępniania swojego hasła. Będziesz mógł zdefiniować wielu zastępców, a każdemu z nich wyznaczyć inny obszar odpowiedzialności.

Moduły dodatkowe Otrzymasz możliwość wykorzystania zaawansowanych modułów wspomagających zarządzanie Twoją organizacją:
Urlopy – moduł pozwoli na złożenie i procedowanie akceptacji wniosku urlopowego, a przede wszystkim umożliwi automatyzację prowadzenia i aktualizacji ewidencji stanów urlopów pracowników.
Delegacje – moduł umożliwi procedowanie polecenia wyjazdu, oraz automatyzację rozliczenia kosztów podróży, zarówno krajowej, jak i zagranicznej.
Terminarze – dadzą możliwość planowania i współdzielenia informacji np. o spotkaniach z klientami, czy dostępności wybranych osób.
Rezerwacje – pozwolą lepiej zarządzać współdzielonymi zasobami, takimi jak rzutniki, samochody służbowe czy pomieszczenia.

Możliwości integracyjne Systemy dziedzinowe mogą stanowić źródło informacji do wykorzystania w intraDok, natomiast intraDok może stanowić punkt wejścia oraz repozytorium dokumentów przetwarzanych w innych systemach.

Więcej na temat rodziny produktów INTRADOK

ZAUFALI NAM

Czas na Ciebie!